banner

Hepatitis Test

  • HEV IgM

    HEV IgM

    Komplet je brzi hromatografski imunotest za kvalitativnu detekciju IgM antitijela protiv virusa hepatitisa E (HEV) u ljudskom serumu/plazmi za pomoć u dijagnostici virusa hepatitisa E.

  • HAV IgM

    HAV IgM

    Komplet je brzi hromatografski imunoesej za kvalitativno otkrivanje IgM antitijela protiv virusa hepatitisa A (HAV) u ljudskom serumu/plazmi za pomoć u dijagnostici virusa hepatitisa A.