banner

Test tropskih bolesti

 • Chikungunya IgG/IgM

  Chikungunya IgG/IgM

  Komplet je brzi hromatografski imunotest za kvalitativno otkrivanje IgG i IgM antitijela protiv Chikungunya virusa u ljudskoj punoj krvi, serumu ili plazmi kao pomoć u dijagnostici infekcija virusom Chikungunya.

 • Zika IgG/IgM

  Zika IgG/IgM

  Komplet je brzi hromatografski imunoesej za kvalitativno otkrivanje IgG i IgM antitijela protiv Zika virusa u ljudskoj punoj krvi, serumu ili plazmi kao pomoć u dijagnostici infekcija virusom Zika.

 • Dengue IgG/IgM & NS1

  Denga IgG/IgM & NS1

  Komplet je hromatografski imunotest sa lateralnim protokom za kvalitativnu detekciju antitijela (IgG i IgM) i NS1 antigena na virus denga virusa u ljudskoj punoj krvi/serumu/plazmi.Pruža pomoć u dijagnostici infekcije virusima Denga.

 • Dengue NS1

  Denga NS1

  Test je namijenjen za in vitro kvalitativno otkrivanje antigena denga NS1 u ljudskoj punoj krvi/serumu/plazmi.Pruža pomoć u dijagnostici infekcije virusima Denga.

 • Dengue IgG/IgM

  Denga IgG/IgM

  Komplet je hromatografski imunotest sa lateralnim protokom za kvalitativnu detekciju IgG i IgM antitijela na virus denga virusa u ljudskoj punoj krvi/serumu/plazmi.Pruža pomoć u dijagnostici infekcije virusima Denga.

 • Malaria Pf/Pan

  Malarija Pf/Pan

  Test je hromatografski imunotest sa lateralnim protokom za kvalitativnu detekciju Malaria P. falciparum specifičnog histidinom bogatog proteina-2 (Pf HRP-2) i Malaria pan laktat dehidrogenaze (PAN-LDH) u punoj krvi ljudi.Pruža pomoć u dijagnostici infekcije malarije.

 • Malaria Pf/Pv

  Malarija Pf/Pv

  Test je hromatografski imunotest sa lateralnim protokom za kvalitativnu detekciju Malaria P. falciparum specifičnog histidinom bogatog proteina-2 (Pf HRP-2) i Malaria P. vivax specifične laktat dehidrogenaze (pvLDH) u punoj krvi ljudi.Pruža pomoć u dijagnostici infekcije malarije.

 • Malaria Pf

  Malaria Pf

  Test je hromatografski imunotest sa lateralnim protokom za kvalitativnu detekciju specifičnog proteina-2 bogatog histidinom (Pf HRP-2) za Malaria P. falciparum u punoj krvi ljudi.Pruža pomoć u dijagnostici infekcije malarije.